Кушнір Ірина Володимирівна / Kushnir Iryna Volodymyrivna

 
Ім'я:Кушнір Ірина Володимирівна
Посада:Представник Уповноваженого - начальник Управління з питань підготування конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації
Статус:Звільнено
Дата народження:26.08.1982
Біографія, інші відомості:Народилась 26 серпня 1982 року в м. Києві.

У 2001 році закінчила Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.
У 2004 році закінчила Київський юридичний інститут МВС і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».
У 2008 році закінчила факультет другої вищої освіти Київського інституту перекладачів при НАН України і отримала кваліфікацію філолога, перекладача (англійська мова).

Трудову діяльність почала у 2000 році в ДП «Житловик» ВАТ НВК КЗА ім. Г.І. Петровського в м. Києві.
У 2002-2004 роках працювала юрисконсультом в Житлово-експлуатаційній конторі №1007 КПУЖГ Шевченківського району м. Києва.
У 2004-2006 роках працювала в Національному бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Міністерства юстиції України на посадах: спеціаліст ІІ категорії, провідний спеціаліст, головний спеціаліст.
У 2006-2013 роках працювала в Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України на посадах: начальник інформаційно-аналітичного відділу, начальник відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини, заступник Керівника Секретаріату, директор департаменту (керівник Секретаріату).
У 2007 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства юстиції України за особливі досягнення у виконанні завдань, пов’язаних із розбудовою держави, зразкове виконання службових обов’язків.
2009 рік – лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
У 2011 році прослухала курс з підвищення кваліфікації «Законотворча діяльність» в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

Одружена, виховує сина та доньку.

З жовтня 2013 року відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. призначена на посаду представника Уповноваженого в Конституційному Суді України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з лютого 2014 року працює на посаді представника Уповноваженого - начальника Управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації.
Доходи за 2015 р.:234 080.48 грн.
Доходи членів сім'ї за 2015 р.:111 548.97 грн.

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кушнір Ірина Володимирівна

2. Місце проживання: факт. проживання м.Київ; адр. реєстр. м.Київ

3. Посада: Представник Уповноваженого-начальник Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

4. Члени сім'ї декларанта:
Ступінь зв'язку Прізвище ініціали, дата народження
чоловік
Данільченко О.К.
син
Данільченко Т.О.
донька
Кушнір З.О.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім'ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
234 080.48
111 548.97
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
222 214.20
111 548.97
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
403.76
  Національна школа суддів України
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
11 462.52
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м.Київ
40.7
25. Квартири
м.Київ
32.14(1/3)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім'ї декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
м.Київ
121.40
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
804.81
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
3696.00 (кр."Хрещатик")
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-30

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

Джерело: http://www.ombudsman.gov.ua - дублікат

Контакти:
тел. 253-75-23
Посилання:http://www.ombudsman.gov.ua http://archive.is
http://hromadskeradio.org

Відгуки, коментарі (1)

Ви переглядаєте: Кушнір Ірина Володимирівна
Сортування
1/5 (1)
Avatar
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Александр Ефимов
На скаргу до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прийшла відповідь, що нібито запити з питань отримання відомостей за архівними документами є такими, які не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію ЗУ "Про доступ до публічної інформації", а нібито регулюються ЗУ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», тому Представник Уповноваженого з питань дотримання права на доступ до публічної інформації Кушнір Ірина Володимирівна відмовилась розглядати скаргу по суті, навіть будучи обізнаною про існування ч. 4 ст. 13 ЗУ "Про доступ до публічної інформації": Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. [З огляду на зазначене, Архівний сектор під час надання відповіді на запит перед усім зобов'язаний керуватися приписами Закону №2939, а не Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про адміністративні послуги» тощо.]

Черкаський окружний суд Постановою від 22 березня 2017 року підтвердив незаконність позиції Скоробрещук В.І. і Кушнір І.В. та зобов'язав надати запитувану інформацію.

http://landcontrol.org/?i=36

image
image
8th April 2017 12:29am

Написати відгук

 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
10000


© Громадський Земельний контроль у Черкаській області, 2016 - 2024


Для найбільш комфортного користування сайтом рекомендується завантажувати його за допомогою браузерів Firefox, Chrome, Opera останніх версій. У разі неможливості завантажити сторінку авторизації використовуйте VPN (наприклад, вбудований у браузер Opera). Cайт створено на базі наданого програмного забезпечення, за помилки в роботі якого Адміністрація сайту відповідальності не несе. Усі матеріали, статті, повідомлення, відгуки, розміщені на сайті landcontrol.org та його дзеркалах відображають виключно позицію їх авторів і всю відповідальність за їх зміст автори несуть самостійно. Адміністрація сайту може не поділяти думки авторів та/або Користувачів і не несе відповідальності за відповідність дійсності висловлених користувачами думок, коментарів, відгуків, наданих посилань, матеріалів тощо, а відтак, не приймає на себе жодних зобов'язань, пов'язаних з їх змістом та не несе відповідальності за можливу шкоду у будь-якому вигляді. Користування сайтом landcontrol.org або його дзеркалами означає повну згоду Користувача з Правилами та прийняття на себе зобов'язання їх дотримуватися.

Зворотній зв'язок | Карта сайту | RSS


Повідомити про корупцію/
Опублікувати держслужбовця/посадовця/депутата на сайті

Увага! Приймаються тільки чиновники, задіяні в земельних питаннях на території Черкаської обл.
Перед додаванням переконайтесь, що дана особа відсутня в базі. Після того, як надана Вами інформація з'явиться на сайті, Ви зможете повідомити про корупційні дії даної особи в розділі відгуків про неї. Якщо особа вже є в базі, то непотрібно відправляти цю форму - відгук з інформацією про зловживання Ви можете залишити вже зараз.

Зворотній зв'язок