Мироненко Дмитро Олександрович / Myronenko Dmytro Oleksandrovych

 


Ім'я:Мироненко Дмитро Олександрович
Посада:Заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області
Партія:Балотувався від БПП на виборах 2015 р. до Канівської районної ради.
Дата народження:16.08.1980
Місце народження:с. Стецівці Звенигородського району Черкаської області
Біографія, інші відомості:Після навчання в загальноосвітній школі 1997 року вступив до Уманської державної аграрної академії. 2002 року закінчив ВНЗ, опанувавши спеціальність «Агрономія» та отримавши кваліфікацію вченого агронома. 2015 року здобув другу вищу освіту в Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», кваліфікація – інженер-землевпорядник.

Із 2003 р. по 2013 р. працював спеціалістом, головним спеціалістом відділу земельних ресурсів у Канівському районі Черкаської області, начальником відділу державного земельного кадастру та начальником міськрайонного управління Держкомзему у м. Каневі та Канівському районі, начальником Управління Держземагентства у Канівському районі Черкаської області. У період із 2013 р. по 2015 р. – заступник начальника Головного управління Держземагентства у Черкаській області. З листопада по грудень 2015 року – в. о. начальника Управління Держгеокадастру у Канівському районі Черкаської області. Із 5 січня до 8 вересня 2016 р. виконував обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.
Доходи за 2014 р.:160 606.31 грн.
Доходи членів сім'ї за 2014 р.:28 671.41 грн.

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мироненко Дмитро Олександрович

2. Місце проживання:

3. Посада: Заступник начальника Головного управління Держземагентства у Черкаській області

4. Члени сім'ї декларанта:
Ступінь зв'язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Мироненко С.В.
Син
Мироненко А.Д.
Дочка
Мироненко А.Д.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім'ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
160 606.31
28 671.41
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
74 304.51
26 993.41
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
41.35
10. матеріальна допомога
1 678.00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
86 260.45
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Черкаська обл.
50.00
23. Земельні ділянки
Черкаська обл.
25052.00
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім'ї декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Черкаська обл.
1000.00
29. Земельні ділянки
Черкаська обл.
1200.00
30. Житлові будинки
31. Квартири
Черкаська обл.
24.00
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
DAEWOO FSO LANOS TF 69Y
1.498
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
400.00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
10510.00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
8500.00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-16

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

Джерело: http://www.dkz.ck.ua - дублікат

Контакти:
телефон приймальні: (0472)36-07-32
Посилання:http://www.dkz.ck.ua https://archive.is
http://www.dkz.ck.ua https://archive.is
http://procherk.info
http://www.cvk.gov.ua
http://cherkaska.land.gov.ua http://archive.is

Відгуки, коментарі (2)

Ви переглядаєте: Мироненко Дмитро Олександрович
Сортування
1/5 (2)
Avatar
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Александр Ефимов (Тальнівський район)
У хабарництві викрили головного земельника Черкащини

Викритим правоохоронцями у хабарництві “земельником” є в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Мироненко Дмитро Олександрович. Про це виданню “ІнфоМІСТ” стало відомо із власних джерел.

http://dzk.ck.ua/?i=8
31st March 2016 6:17pm
Avatar
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Александр Ефимов
Держгеокадастр віддав 177 га синові сестри дружини Голови Черкаської ОДА

Підставна особа губернатора Борис Олександр Олександрович зі згоди начальника ГУ Черкаського Держгеокадастру Мироненка отримав 9 земельних ділянок загальною площею понад 177 га.
14th June 2016 7:34pm

Написати відгук

 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
10000


© Громадський Земельний контроль у Черкаській області, 2016 - 2024


Для найбільш комфортного користування сайтом рекомендується завантажувати його за допомогою браузерів Firefox, Chrome, Opera останніх версій. У разі неможливості завантажити сторінку авторизації використовуйте VPN (наприклад, вбудований у браузер Opera). Cайт створено на базі наданого програмного забезпечення, за помилки в роботі якого Адміністрація сайту відповідальності не несе. Усі матеріали, статті, повідомлення, відгуки, розміщені на сайті landcontrol.org та його дзеркалах відображають виключно позицію їх авторів і всю відповідальність за їх зміст автори несуть самостійно. Адміністрація сайту може не поділяти думки авторів та/або Користувачів і не несе відповідальності за відповідність дійсності висловлених користувачами думок, коментарів, відгуків, наданих посилань, матеріалів тощо, а відтак, не приймає на себе жодних зобов'язань, пов'язаних з їх змістом та не несе відповідальності за можливу шкоду у будь-якому вигляді. Користування сайтом landcontrol.org або його дзеркалами означає повну згоду Користувача з Правилами та прийняття на себе зобов'язання їх дотримуватися.

Зворотній зв'язок | Карта сайту | RSS


Повідомити про корупцію/
Опублікувати держслужбовця/посадовця/депутата на сайті

Увага! Приймаються тільки чиновники, задіяні в земельних питаннях на території Черкаської обл.
Перед додаванням переконайтесь, що дана особа відсутня в базі. Після того, як надана Вами інформація з'явиться на сайті, Ви зможете повідомити про корупційні дії даної особи в розділі відгуків про неї. Якщо особа вже є в базі, то непотрібно відправляти цю форму - відгук з інформацією про зловживання Ви можете залишити вже зараз.

Зворотній зв'язок