Ткаченко Юрій Олегович / Tkachenko Yurii Olehovych

 Ім'я:Ткаченко Юрій Олегович
Посада:Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Відзнаки:Реальний конфлікт інтересів
Партія:Призначений на посаду за квотою партії «УДАР» Віталія Кличка
Дата народження:12.11.1972
Місце народження:м. Болград, Одеська область
Біографія, інші відомості:Освіта: Ізмаїльський державний педагогічний інститут (1995), спеціальність початкове навчання і фізвиховання; Київський інститут банкірів банку «Україна» (1997), економіст.

1990–1995 — студент Ізмаїльського державного педагогічного інституту.
1995–1999 — інженер-аналітик, начальник служби безпеки, головний економіст Золотоніського відділення АК АПБ «Україна» Черкаської області.
1999 — керівник Драбівського відділення АК АПБ «Україна» Черкаської області.
1999–2000 — директор Черкаської філії АКБ «Легбанк».
2000–2002 — голова Черкаського регіонального відділення Державної інноваційної компанії.
2002–2005 — начальник Черкаського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»
2005–2010 — очолював Державну податкову адміністрацію Черкаської області.
2006–2010 — депутат Черкаської обласної ради V скликання від «Нашої України», голова постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.
З 15 березня 2014 року призначений О. В. Турчиновим головою Черкаської обласної державної адміністрації.
З 9 вересня 2014 року Президент Петро Порошенко перепризначив головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Радник податкової служби I рангу. Заслужений економіст України.

Кандидат економічних наук, у 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 08.10.01 — розміщення продуктивних сил на тему: «Вдосконалення розвитку і управління банківською діяльністю в регіоні».

Є співвласником черкаської торгової мережі «Молі», підприємств «Золотоніський бекон», «Золотоніські сади», фермерського господарства «Воля», ресторану «Ботічелі» в м. Черкаси, ринку «Фермерський».

З відомих бізнесів Губернатора Юрія Ткаченка у Черкасах та області можна назвати «Фермерський ринок», директором якого до призначення в ОДА він працював, ресторан «Ботічеллі», салон краси «Леді Стар». У п’ятилітку губернаторства Черевка (2005-2010 роки) Юрій Ткаченко вважався «гаманцем» Олександра Володимировича, який регулярно вирішував будь-які фінансові питання екс-губернатора. Ткаченко Юрій Олегович жив у мирі та злагоді з послідовником Тулубом, який неодноразово відвідував «ринок нового зразка», очолюваний Юрієм Ткаченком.

Судячи з того, що після відкриття «Фермерського ринку» проблеми його прямого конкурента – ринку на Пастеровській – стали регулярними, Ткаченко Юрій Олегович – великий прихильник чесної конкурентної боротьби. Можна пригадати, як у 2005 році нове керівництво Черкаської податкової встановило, що всі рахунки за електроенергію у ресторані «Ботічеллі» оплачувала ДПА (ресторан знаходився в будівлі, що примикає до податкової) – ступінь їх подиву сприянню Ткаченко Юрія Олеговича ресторанному бізнесу не знала кордонів. В останні роки пан Ткаченко не брав участі у політичному житті країни та регіону.
Доходи за 2014 р.:73 099.00 грн.
Доходи членів сім'ї за 2014 р.:994 407.00 грн.
Доходи за 2015 р.:114 777.00 грн.
Доходи членів сім'ї за 2015 р.:1 030 804.00 грн.

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ткаченко Юрій Олегович

2. Місце проживання:

3. Посада: Голова Черкаської обласної державної адміністрації

4. Члени сім'ї декларанта:
Ступінь зв'язку Прізвище ініціали, дата народження
дружина
-
син
-
син
-

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім'ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
114 777.00
1 030 804.00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
114 777.00
47 600.00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
4 989.00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
978 215.00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
6000
24. Житлові будинки
231.45
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім'ї декларанта
Перелік об'єктів Місце знаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
6000
29. Земельні ділянки
1706
30. Житлові будинки
231.45
31. Квартири
76.7
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
252.8

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
RANGE ROVER EVOQUE
2179 куб.см
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
180033
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-28

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

Джерело: http://www.ck-oda.gov.ua - дублікат

Зв'язки:Ткаченко Марина Павлівна - дружина
Борис Тамара Павлівна - сестра дружини
Борис Олександр Олександрович - син сестри дружини
Ткаченко Радислав Олегович - брат
Ткаченко Дмитро Олегович - брат
Казарян Андранік Тельманович
Казарян Фрунзе Тельманович
Барвет Сергій Володимирович
Антонян Грач Гарушович
Манукян Давіт Андранікович
Стависький Ілля Гершевич
Черевко Олександр Володимирович
Черевко Віктор Олександрович
Тарасенко Олександр Федорович
Кличко Віталій Володимирович
Мироненко Дмитро Олександрович
Конфлікти інтересів:Як виявилося інтерси губернатора та його бізнес-сімї як і годиться сягають досить широкої сфери – це і сільське господарство і торгівля, ресторанний бізнес, тваринництво, садівництво, будівельна сфера, туризм і навіть мисливська сфера. (як не дивно, екс-губернатор Тулуб також був любителем мисливства і навіть входив до елітного клубу при Януковичі «Кедр»)

З огляду на нижче розміщені дані, губернатор ставку у розбудові бізнесу робить на найближчих родичів та перевірену часом вірменську діаспору (очевидно позначається походження Ткаченка з Одеської обл.) – зокрема родину Казарянів.

Серед перших проектів варто назвати так званий «Фермерський ринок». Не дивно, що задля його розвитку правдами і неправдами знищується його конкурента – ринок на Пастерівській, про це вже неодноразово писалося.

ПП «Ринкові Технології» (код ЄДРПОУ 36543357) – «Фермерський ринок», податкова адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 144, основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, співзасновниками є брати Ткаченки Дмитро та Радислав Олеговичі, та Казаряни Андранік і Фрунзе Тельмановичі, з часткою 2750000 грн. або 25% кожний, підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, задекларована сума доходу за 2013 рік склала 10,1 млн. грн.

Важливою складовою бізнес-імперії є мережа магазинів «Моллі».

ТОВ «Торгоснова» (код ЄДРПОУ 36262243), податкова адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка 320/1, основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, співзасновниками є брати Ткаченки Дмитро та Радислав Олеговичі, з часткою 5095625 грн., або 50% кожний, наразі торгівельну діяльність здійснює через мережу 5 супермаркетів «Моллі» (4 – в м. Черкаси, 1 – в м. Київ), підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, задекларована сума доходу за 2013 рік склала 51,1 млн. грн. Варто відзначити, що більшість супермаркетів «Моллі», відкриті в житлових будинках, забудовниками яких було ПП «Надія» (код ЄДРПОУ 21356758, м. Черкаси) – займається будівництвом житла. Номінальним власником підприємства згідно установчих документів одноосібно є Казарян Андранік Тельманович. ПП «Надія» перебуває на загальній системі оподаткування, задекларована сума доходу за 2013 рік склала 15,3 млн. грн.

Сільське господарство, тваринництво, садівництво.

СВК «Струмок» (код ЄДРПОУ 32185019), податкова адреса: Золотоніський район, с. Кропивна, основний вид діяльності – вирощування зернових та технічних культур, співзасновниками є брат Ткаченко Дмитро Олегович (з часткою 10000 грн. або 25%), Казарян Фрунзе Тельманович (РНОКПП 2347514958), Барвет Сергій Володимирович (РНОКПП 3016214955) та ТОВ «Золтоніський Бекон». Підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку, у власності знаходиться 648,2 га землі, задекларований обсяг постачання власно вирощеної продукції за 2013 рік склав 2,8 млн. грн.
ТОВ «Золотоніська Індича Фабрика» (код ЄДРПОУ 36782908) – до березня 2013 року ТОВ «Чигиринмолоко», податкова адреса: Золотоніський район, с. Бубнівська Слобідка, вул. Бичковського, 1, основний вид діяльності – розведення свійської птиці, співзасновниками є брат Ткаченко Дмитро Олегович (з часткою 86825 грн. або 25%), Казарян Фрунзе Тельманович, Антонян Грач Гарушович (РНОКПП 2290614390, мешканець м. Київ), Манукян Давіт Андранікович (РНОКПП 3074016690, громадянин Вірменії), керівник – брат Ткаченко Дмитро Олегович, підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, задекларована сума доходу склала за 2013 рік 38 тис. грн.
ТОВ «Золотоніський Бекон» (код ЄДРПОУ 33931173, Золотоніський район), згідно установчих документів одноосібним власником товариства рахується Казарян Андранік Тельманович з внеском 3 млн. грн., вид діяльності – розведення свиней, у власності знаходиться 161 га землі, підприємство є платником фіксованого с/г податку, задекларований обсяг постачання власно вирощеної продукції за 2013 рік склав 72,3 млн. грн.
ТОВ «Золотоніські Сади» (код ЄДРПОУ 34223637, Золотоніський район), згідно установчих документів одноосібним власником товариства рахується Казарян Фрунзе Тельманович з внеском 5 млн. грн., вид діяльності – вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, у власності знаходиться 176,5 га землі, задекларований обсяг постачання власно вирощеної продукції за 2012 рік склав 8,5 млн. грн.

Ресторанний бізнес

ПП «Технологія Смаку» (код ЄДРПОУ 32504230), податкова адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 27, основний вид діяльності – діяльність ресторанів, співзасновниками є брат Ткаченко Дмитро Олегович (з часткою 500000 грн., або 55%), Казарян Андранік Тельманович (РНОКПП 2579505770), Казарян Фрунзе Тельманович (РНОКПП 2347514958), підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку, задекларована сума доходу за 2013 рік склала 34 тис. грн.
ПП «Владислава - 97», код ЄДРПОУ 25209574, податкова адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 28,основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Співзасновники – брат Ткаченко Радислав Олегович (з часткою 376 992 грн. або 33%), Казарян Андранік Тельманович, РНОКПП 2579505770, частка 388 416 грн. або 34%, Стависький Ілля Гершевич, РНОКПП 2050324096, частка 376 992 або 33%. Доходи підприємства за 2013 рік склали 228 тис. грн.

Мисливство для душі та без прибутку

ТОВ «Моринське Мисливське Господарство - 2», код ЄДРПОУ 36773406, податкова адреса: с. Водяники, Звенигородського району, Черкаської області. Основний вид діяльності – мисливство, відновлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг. Співзасновник брат Ткаченко Дмитро, з часткою 68000 грн. або 50%, Черевко Віктор Олександрович, РНОКПП 3047116056. Директор та бухгалтер Черевко Віктор Володимирович, РНОКПП 2014005698. Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування – платник єдиного податку, доходи за 2013 рік 60 грн.

Сфера послуг - прерогатива найближчих родичів

Салон краси «Леді Стар», м. Черкаси, вул.. Хрещатик 188 ним опікується дружина губернатора – Ткаченко Марина Павлівна. Ресторани «Два гуся» та «Боттічеллі» зареєстровані на сестру дружини губернатора - Борис Тамару Павлівну.
Дружина губернатора – Ткаченко Марина Павлівна (РНОКПП 2858605221) зареєстрована підприємцем фізичною особою, податкова адреса: м. Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, 1, кв. 18, основний вид діяльності – надання послуг перукарнями та салонами краси (салон «Леді стар»). Перебуває на спрощеній системі оподаткування. Загальна сума доходу за 2013 рік – 901 тис. грн.
Сестра дружини – Борис Тамара Павлівна (РНОКПП 2463705748) зареєстрована підприємцем фізичною особою, податкова адреса: м. Золотоноша, вул. Неверовського, 25, основний вид діяльності – діяльність ресторанів. Перебуває на загальній системі оподаткування, задекларована сума доходу за 2013 рік – 304 тис. грн.
Брат – Ткаченко Радислав Олегович, РНОКПП 2877505274, є керівником філії Черкаська дирекція АТ «Індекс-Банк». Банк зареєстрований в м. Києві, код ЄДРПОУ 33751384, Черкаська філія банку знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 52. Є співзасновником вищезгаданих підприємств.
Брат – Ткаченко Дмитро Олегович, РНОКПП 3129006172, зареєстрований підприємцем фізичною особою, податкова адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича буд 4, кв. 17, основний вид діяльності – діяльність туристичних агентств. Агенство діє під торгівельною маркою «Феєрія Мандрів». Загальна сума доходу за 2013 рік склала 64,8 тис. грн. Є співзасновником вищезгаданих підприємств.

05.04.2016, 20.04.2016 зі сприянням ГУ Держгеокадастру у Черкаській області на близьку особу Ткаченка Ю.О. Борис Олександра Олександровича (сина сестри дружини, комерційного директора выщезгаданого ТОВ «Золотоніський бекон») було оформлено на правах аренди строком до березня 2023 року 9 земельних ділянок загальною площею понад 177 га в межах Білозірської сільської ради Черкаської обл. для ведення фермерського господарства.

З 07.2015 по 03.2016 рідний брат Юрія Ткаченка Ткаченко Дмитро Олегович через підставну особу Тарасенка Олександра Федоровича при співучасті начальника ГУ Черкаського Держгеокадастру заволодів правами оренди на щонайменше 9 земельних ділянок загальною площею понад 218 га в адмінмежах Степанківської сільської ради Черкаського р-ну для ведення фермерського господарства.

Рідний брат губернатора Ткаченка Юрія Олеговича, близький "бізнес"-партнер та ще троє далеко не останніх людей отримали царські наділи в Соснівці за цікавою схемою, та здійснюють житлову забудову заповідних територій, де відповідне будівництво заборонене законом.
Контакти:
Посилання:https://uk.wikipedia.org http://archive.is
http://whoswhos.org http://archive.is
http://kropyva.ck.ua http://archive.is

Відгуки, коментарі (2)

Ви переглядаєте: Ткаченко Юрій Олегович
Сортування
1/5 (2)
Avatar
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Александр Ефимов
Держгеокадастр віддав 177 га синові сестри дружини Голови Черкаської ОДА

Підставна особа губернатора Борис Олександр Олександрович зі згоди начальника ГУ Черкаського Держгеокадастру Мироненка отримав 9 земельних ділянок загальною площею понад 177 га.
14th June 2016 7:24pm
Avatar
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Александр Ефимов
Держгеокадастр віддав 218 га землі брату Голови Черкаської ОДА

Рідний брат Юрія Ткаченка Ткаченко Дмитро Олегович через підставну особу при співучасті начальника ГУ Черкаського Держгеокадастру Мироненка та экс-начальника Мірзоєва заволодів правами оренди на щонайменше 9 земельних ділянок загальною площею понад 218 га.
21st June 2016 3:50pm

Написати відгук

 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
10000


© Громадський Земельний контроль у Черкаській області, 2016 - 2024


Для найбільш комфортного користування сайтом рекомендується завантажувати його за допомогою браузерів Firefox, Chrome, Opera останніх версій. У разі неможливості завантажити сторінку авторизації використовуйте VPN (наприклад, вбудований у браузер Opera). Cайт створено на базі наданого програмного забезпечення, за помилки в роботі якого Адміністрація сайту відповідальності не несе. Усі матеріали, статті, повідомлення, відгуки, розміщені на сайті landcontrol.org та його дзеркалах відображають виключно позицію їх авторів і всю відповідальність за їх зміст автори несуть самостійно. Адміністрація сайту може не поділяти думки авторів та/або Користувачів і не несе відповідальності за відповідність дійсності висловлених користувачами думок, коментарів, відгуків, наданих посилань, матеріалів тощо, а відтак, не приймає на себе жодних зобов'язань, пов'язаних з їх змістом та не несе відповідальності за можливу шкоду у будь-якому вигляді. Користування сайтом landcontrol.org або його дзеркалами означає повну згоду Користувача з Правилами та прийняття на себе зобов'язання їх дотримуватися.

Зворотній зв'язок | Карта сайту | RSS


Повідомити про корупцію/
Опублікувати держслужбовця/посадовця/депутата на сайті

Увага! Приймаються тільки чиновники, задіяні в земельних питаннях на території Черкаської обл.
Перед додаванням переконайтесь, що дана особа відсутня в базі. Після того, як надана Вами інформація з'явиться на сайті, Ви зможете повідомити про корупційні дії даної особи в розділі відгуків про неї. Якщо особа вже є в базі, то непотрібно відправляти цю форму - відгук з інформацією про зловживання Ви можете залишити вже зараз.

Зворотній зв'язок